MY MENU

액자&나무걸이

종이액자(프레임)세트,빈티지

수량
결제금액
0
바로 구매하기
장바구니 담기
  • 상세정보
★종이액자(페이퍼 프레임)세트,빈티지

★재질 : 하드보드지

★색상 : 빈티지

★3종크기 : 
-9cm x 12,7cm (제작중)
-10cm x 15cm -
-13cm x 80cm (제작중)

★1세트내용 : 종이액자, 나무집게, 마끈 

★1봉 : 각100세트
---------------------------------------------------------------
*동글이폼양면(테이프)

*쿠션감이 좋은 eva 제질에 본딩처리한 강력한 동글이 "양면 테이프 입니다.

*장식등을 벽이나,바닥에 붙일때 사용합니다.

*지름4종

*두께 : 2mm

*1판 10mm 60p / 두께1mm
*1판 15mm 50p
*1판 20mm 38p
*1판 25mm 30p 

*1봉 : 각 50판